Mumsema

Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında

  • 08 Mayıs 2021
  • 2.387 kez görüntülendi.
Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında
resmin alt tagı

Mastür günah mı diyanet

Gülehasret

İstimna Hakkında Bazı Hadisler:

Bu meyanda Peygamberimiz (s.a.v)’den:

– Elini nikâhlayan (eliyle istimna yapan) kıyamet günü eli hamile olarak gelir. (Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5233)

– Elini nikâh eden melundur. (el-Ezdî, Duafâ; er-Râfiî, Kebîr, Babu’n-Nikâh)

 

İstimnanın Hükmü:

El ile istimnanın hükmü hususunda mezhep âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Bu hususta serdedilen görüşler kısaca şunlardır:

1- Hanefi Mezhebi:
a) Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. el-Cezirî:

– Mastürbasyon yapmak helâl olmaz. Çünkü bu, fıtratı çiğnemektir. Bu da mastürbasyonun haram olduğunu ifade eder.

resmin alt tagı

b) İbn-i Âbidîn, Reddu-l Muhtar:

– Cevhere”de zikredilmiştir ki; el ile istimna haramdır. Bunu yapan kimseye tazir cezası uygulanır.

2- Şafiî Mezhebi:

İstimnanın haramlılığına hükmeder


3- Mâlikî Mezhebi:

İstimnanın haramlılığına hükmeder

4- Hanbelî Mezhebi:

Zaruret olmaksızın eliyle istimna eden kimsenin –ister erkek olsun ister kadın farketmez- yaptığı bu iş haramdır ve tazir cezası verilir. 

– Kâfî Fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel, İbn-i Kudâme:

El ile istimna haramdır. Zira bu fiil neslin kesilmesine sebep olacağından livata gibi haramdır. Ancak zinaya düşmekten korkarsa mubah olur.

İstimnayı terk etmek için yapılması gerekenler:

1- İstimna eden kişi önce bu günahtan derhal t
evbe ve istiğfar etmelidir.

2- Evlenmeye gücü yetiyor ise hemen evlenmelidir.

3- Eğer evlenmeye maddî veya manevî engellerden dolayı gücü yetmiyor ise, istimna yapmasına sebep olacak bütün etkenleri terk etmelidir. Rasûlullah (s.a.v)’in tavsiyesine uyarak oruç tutmalıdır.

4- Yeme, içme hususlarında zaruret miktarı ile kifayet etmeli, yeme içmeyi azaltmalıdır.

5- Harama bakmamalıdır.

6- Şehvet uyandıracak sesleri dinlememelidir. Şarkı vs. dinlememeye azami dikkat etmelidir.

7- Harama ve haram düşüncelere sevk edecek ortamlara girmemelidir.
8- Vakitlerini ibadet ve itaatle, kendisine ve çevresine faydalı olacak amellerle doldurmalıdır.

9- Aklına haram düşüncelerin gelmesine sebebiyet verecekse yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

10- Kötü ahlâk sahibi arkadaşları varsa terk etmelidir. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Kendisini ibadet ve itaate yönlendirecek, bu hususlarda yardımcı olacak arkadaşlar edinmelidir.

11- Bu tür kötü fiillerden uzaklaşmak için Cenâb-ı Hak’tan sürekli yardım talep etmeli, niyaz hâlinde olmalıdır.

Kadınların durumu

Kadın ve erkek istimnanın hükmü hususunda eşittirler.


Cevap: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında

centas
12 yasından sonra ki genclerin hali evlenene kadar idare edecek bişi bulmak lazım yahu…………uygun olurmu olsa da anne baba ya nasıl izah etsin garibim..


Yanıt: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında

Hoca

Allah’ın helal kıldığı yol varken neden haram yol tercih edilsin..
Evlenemiyorsa bile kendini haramdan koruyabilir ve zaten (affedersiniz) meni çıkma seviyesine geldiğinde, uykuda otomatik olarak çıkıyor.

 


Soru: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında

centas
ya arkadaslar .ben bu konuda serbest olmalı demedim diyemem de.hadis ve ayetlerden de tabiki haberdarım.ama arabistan yada islam toplumu yada şeri kanunlar yok.tc vatandasıyız, vatandasınız ikinci ücüncü es cariye vs uygulanamaz seyler ancak gayri resmi olur ki o da zinadır.tc kanunumuza göre 12 ..-15 de evlenemiyorsunuz.suçtur.benim yorumum ortalama 12 yasından evlenene kadarki sürede ki genclerin durumu dur.şisme kadın mı olsun ,olsa da nasıl aileye izah etsinler idi..herkes bana islam tarihi ayet hadis dersi vermeye kalmıs gibi geldi.bunu bana izah edecek biri varmı bırakın 1600 sene önceyi o devri o zamanki sartları ..bugün bu vatandaslara ne önerirsiniz..gece bosalmaları birileri hayalinizde görürseniz oluyor ancak o da farklı bir iş.ve sıkıntılı durum.tamam kötü -yanlış ama çözüm ?sayglarımla…


anti_sukut

Kişinin anlatma da sıkıntığı çekeceği bir durum.İstimna konusunda mezhebler arasında farklı görüşler zikrediliyor.
Haramdır diyenler olduğu gibi mübah ve vaciptir diyenlerde mevcuttur.
Helaller ve haramlar bellidir.İkisi arasındaki şüpheli şeylerden kaçmak en güzelidir.
< ya arkadaslar .ben bu konuda serbest olmalı demedim diyemem de >
Hakkını helal et uslubumuza biraz daha dikkat edersek
Aşağıdaki linkten konu biraz daha detaylı öğrenebilirsiniz.


naqshi
ben aynı konuyu erzurumlu ibrahim hakkı hz lerinin marifetnemasinde okumuştum


EL-KAİDE
< kimin cevabı bu kardeş? kendi görüşün mü yoksa?…. >
Kimin cevabı olduğu öenmli değildir ! Benim cevabım olsa ne olur veya başka bir şahsın cevabı olsa ne olur bence güzel bir cevap…


Şema

bizim için kimin cevabı olduğu önemlidir ve isabet etmemiştir. halkı el ile istimnaya açık teşvik var ve bu vebal sizin boynunuzdadır.


kevasor47
Allah razı olsun paylaşım için

Biz öyle bir asırda yaşıyoruzki gençler (affedersiniz)mastürbayon yapmayan arkadaşlarıyla alay ediyorlar sen bakire kalmışsın diyorlar elimizden geldiği kadar bu ortamdan uzaklaşıyoruz. Affet Allahım bizi şu günah kar kullarını affet:(


dogandurukan
Tamam iyi güzel anlatım.
Pekii benim gibi bu yaşa kadar evlenememiş birisi ne yapsım islamda bununda çözümü varmı?
Şimdi siz evlen diyeceksiniz bu yaşta kim benimle evlenmek isterki zaten şansım olsaydı bu yaşa kadar bekar kalmazdım.
bu olayda günah benimmi yoksa benimle evlenmekten kaçan bayanlarınmı islam fıkıh kitaplarında yazıyormu?:agla:


Muvahhid-
Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder.O’ndan yardım ister, O’nun günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O bir ve tektir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.Şüphesiz en doğru söz Allah’ın kitabı, en hayırlı yol Muhammed’in (s.a.v.) yoludur. En kötü işler bidat olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her bir husus da bidattir. Her bidat bir sapıklık ve her sapıklık cehennem ateşindedir.

Müslüman, kuranın ve sünnetin meşru hududunu bilir ve o hudud üzerine hayatını tanzim eder. Allah ve Rasülü müslüman için hayatının her alanına ölçü koymuş, bu ölçüleri ona tutmayı emretmiştir. Müslümanın batılın ve şeytanın hakim olduğu düzenlerde ahlaki değerlerde dejenere edilerek haram ve zülüm ortamlarına çekildiği ve yaşatıldığı bir gerçektir. Rabbim müslümanları bu şeytanları bile azdıran iğrenç zihniyetlerin tuzaklarından korusun.

Sorunuza geçersek, bir müslümanın kendini eliyle tatmin etme meselesi islam fıkhının üzerinde durduğu çok eski meselelerden biridir. Hanifi (bazıları), Şafi, Maliki, Hanbeli (bazıları), mezhebleri ve Şeyhul İslam İbn Teymiyye bunun haramlığı hususunda görüş ortaya koymuştur. Yakın zaman ve Günümüz alimlerinden Muhammed el-Emin Şankıtı, Bin Baz, Albani, Useymin, Muhammed Muneccid, Mustafa Zerga, Mısır müftüsü Haseneyn Mehluf açıkça fetvalarında haram olduğunu açıklamışlardır. Fakat bazı fıkhi mezheblere bağlı olanlar ve olmayanlar kişi zinaya düşme korkusunda cevazat vermişlerdir. Bu ise masum bir söz değildir, münakaşa getirir ve getirmiş meseledir. Zira Kuranın ve sünnetin beyanı bu doğrultuda açıktır.

Bu hususta kuran ve sünnetin belirlediği hükümler bunun caiz olmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla kişinin kendini eliyle (Mastürbasyon) tatmin etmesi haramdır, caiz değildir, Allah ve Rasülü bu hususu bize açıklamıştır.
1.Delil : Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir, Şu halde, kim bunun tersine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;(Muminun-5-6-7)

Açıklama : Allah, bizlere evlenmeyi mubah kılmış, bu hususta da eşlerimizi, cariyelerimizi de kendimize tatmin etme yolu olarak onları göstermiştir. Müslüman evli olduğu eşiyle ancak bunu giderir. Bunun haricindeki yasaklanmış ve gizli bir takım yollarla bu fiili yapamaz, yaparsa haram işlemiş olur, Rabbine isyan etmiş olacaktır.

2.Delil : Ey gençler topluluğu sizden her kim evlenmeye yol bulursa evlensin zira evlilik gözleri sakındırmaya ve namusu muhafazaya sebeptir, eğer güç bulup ta evlenemezseniz oruç tutunuz zira oruç şehvete engeldir. (Buhari-Müslim-Nesai-Ahmed-İbn Mace)
Açıklama : Allah, bizlere evlenmeyi mubah kılmış demiştik, evlenme imkanımız olmayınca oruç tutmamız gerekir, Hadiste, evlilik imkanı bulamayana oruç tutma yolu gösterilmiş başka bir yol açılmamıştır. Dolayısıyla bu hususta müslüman evli değilse ve zinaya düşmekten korkarsa Oruç tutmalıdır.

Bazıları bu hususta Ahmed bin Hanbel’in, İbn Hazm’ın buna cevaz verdiğini söylemişlerdir. Allame büyük alim Abdullah Cibrin ise bu sözün Ahmed İbn Hanbel’e isnadının doğru olmadığını nakletmektedir. Bu hususta yaptığım büyük ilim adamlarının fetvaları ve araştırmaları da, bunun haram olduğu görüşü daha ağırlık olandır. Sahih olan da Kuranın ve sünnetin ortaya koyduğu gibi haram oluşudur.

Şu bilgiyi vermektende geri kalmayayım Büyük alim ve davetçi Şeyh Salman Avde bu konuda kendisine sorulan bir soruya şöyle demektedir ,

bu husuta 3 görüş vardır.
1-Mutlak haramdır.
2-Mutlak caizdir.
3-Zinaya düşme korkusu olursa caizdir, demiş her görüşün delillerini vermeye çalışmıştır. Bu deliller arasında kuvvetli olan ise 1.görüştür.

not : İlgilisine arapça olarak bu hususta fetvalar ve ilmi deliller verilebilir.

selametle ve saygıyla


Hoca

yaşın 46.. bu yaşa kadar evlenmeyişini/nedenini/ne durumda olduğunu bilmiyorum ama senin yaşına uygun ve halini kabul edecek biri mutlaka vardır. sana düşen zinadan ve zinaya götüren yollardan sakınman ve evlenilecek birini aramandır.
Allah (cc) yardımcın olsun kardeş


mikro_erkan
istimna gereksiz olduğunda hafızayı acayip zayıflatıyor Allah’a şükür güçlü bir hafızam bundan kurtulunca oldu


dogandurukan
Mum kardeşim ara diyorsun bu yaşıma kadar bulamadım belkide Allah cc nasip etmedi bilmiyorum birde sağ elimden sakatlığım var yani %40 oranında özürlüyüm
zaten ben 47 yaşındayım diye 40 yaş üstü aramıyorum çünkü benim görüşüm evlilik sadeve aynı evi paylaşmak diildir cinsellikte olmadıktan sonra evlilik cehennem azabıdır bence bu yüzden 40 yaş üstü bayanları soğuk buluyorum ve 30 ile 40 yaş arası aramaktayim yani menapoza girmemiş bayan arıyorum bulamayıncada o yönteme sıkça başvuruyorum başka çarem varsa söyleyin

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  Rüyada ilişkiye girmedim ama zevk alarak uyandım gusül gerekir mi?

Praetorian
ALLAH(c.c.) razı olsun güzel paylaşım.Artık o evlenecek olanda tutucak kendini ne kadar zorda olsa. Vesselam.


aaööa
7 aydır yapmıyorum.

Oruçta tuttum ama dayanamıyorum artık.

Kötü bir şey yapmaktan korkuyorum.


judge
bu konuda emin değildim ki halen daha emin değilim…eğer anlatılanlar doğruysa defalarca haram işledik Allah muhafaza 🙁


aziz83
hüküm:

Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

İbn Âbidîn bu konuda şu tesbitleri yapar: “Keyfî olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta Ebu’l-Leys şöyle demiştir: Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur”


konya442
ben böyle seyleri okudumda bile seytan vesvese veriyor yok efendim bunlari okursan sana cunup suphesi veririz yani okumayi bile korkiyorum


hakan aydın
kardesler bn mastürbasyonu haram olduğunu öğrendiğimden beri yapmıom ama bağımlı yapan maddeler gibi zor tutuom kendimi rüya yoluyla olunca okula geç kalıom annem bağrıo kızıo nbıcam bn

kardesim kadınlar senle evlenmiosa bişi var yada utangaçsız bilmiom artık Allahım yardım etsin


el Fakir
SelamünAleyküm arkadaşlar.
“(Öyle mü”minler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır. Çünkü onlar (bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır.” (el-Mu’minûn, 23/5-7)

Ayeti kerimede anlamadığım yer ”kendi cariyelerine karşı olan durumları müstesna” cümlesidir.Burda cariye,o dönemde kişilerin sahibi oldukları kadın köleler(yani cariyeler) mi?
Şimdiden cevaplarınıza çok teşekkür ederim.


kuşbeyin
Merhaba arkadaşlar benimde bu konuda 5-6 senedir şeytanla uğraşıp duruyordum ve halende uğraşıyorum ama her zaman o yendi arasıra uzun bi süre bu pislikten uzak kaldıysam bile yinede yaptım şimdide haftada 1 yapıyorum yapmak istemiyorum ama olmuyor olmuyor offf ya ne diyeceğimi bilmiyorum ama arasıra benimde aklımda şöyle bi düşünce var lütfen yanlış anlamayın şimdi bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz ama ne kadar süre böyle kalınabilirki her an şeytan ensenizde belli bi noktadan sonra patlak veriyor eğer bu pislik şeyi yapmasanız afedersiniz ama porno izliyorsunuz bence porno izlemek daha kötü yada belli bi zamanda şeytan sizi öyle bi yakalıyor ki yanlızlığa sürüyor sizi kafanızı karıştırıyor sizi kızlara yöneltiyor bu daha kötü aslında bunlardan uzak kalmak için uzun süreler içinde yapılabilir daha büyük günahlardan uzaklaşmak için ne yapılabilirki bazı arkadaşlar oruç tutun falan yazmış tmm bir tuttun 2 tuttun nereye kadar devir öyle bi devir ki uzak kalmak her babayiğidin harcı değil yani kaç sene olursa olsun bundan uzak kal mutlaka bir gün yapacaksın tek çare evlenmek konu kontrolumden çıkmak üzere =))


mohamed42
arşivciliğe başlayın ve arşivlerinizi tamamlayınca interneti 3-4 sene açtırmayın.Bakın bakalım pornoyla,masturbasyonla alakanız olacak mı?Ben 3 ayda 250 gb indirmiş eski bir çeken olarak,size bunu tavsiye ederim.Kur’an arşivi,ebook arşivi oluşturun.İndirdiğiniz dosyaları mutlaka kaspersky,norton,eset smart security gibi programlarla taratın ve arşivleyin.Mümkünse blu ray teknolojisine geçin.Yani azıcık paranız varsa en iyisi blu ray.Dvd çeken ve şu an dahi indirdiklerini dvdye çekip arşivleyen birisi olarak size bunu tavsiye ederim.En geç 5 aya internetimin kapatılması için babama olmadık baskılar uygulayacağım.ve benle bilgisayar başbaşa kalacağız.dvdlerimi izleyerek kendimi geliştireceğim.Kim bilir belki çok tanınmış bir hafız olarak karşınızıa çıkarım bundan 2-3 sene sonra.


İnanc
Nefsinizin kölesi olmayın ! ALLAH’ıma şükürler olsun 5-6 aydır yapmıyorum kurtuldum.

Ara sıra vesvese veriyor ancak bu sefer irademi kullanıyorum.


abd
konu için tesekkürler ben evlenip bu durumdan tövbe ettim Allah affetsin


Kayıtsız Üye
UMUMUN DİKKATİNE BİR ÖMÜR BOYU ÖNEMLİ TECRUBEMİ ALLAH RIZASI İÇİN BİLGİLERİNİZE ARZ EDİYORUM,……………gençliğimde günah ve sevabın bukadar detaylarını bilmediğimizdendir arkadaşlarımın da teşviki ile (elle) meni tahliyesi yapar bunun kimseye birzararının olmayacağını düşünürdüm sonradan anladığım kadarıyla ben bu işlemi yaptığım zamanın akabinde kız kardeşimin veya annemin ortada hiçbir sebep yokken aniden hastalandıklarına bir hafta kadar hastalıklarının devamettiğine şahitoldum her defasında bu böyle oluyordu birdefada ishalolmuştum dışkıyı rahar çıkaramıyodum hortumu dışkı deliğine sokup içeriye su doldurup temizlenmesini ve rahatlamayı düşünmüştüm eve geldiğimde babamın aniden hastalandığını gördüm yıllar sonra eşim hastaoldu aynı işlemi yapınca torunumun hasta olduğuna şahit oldum ayrıca zina fakirliğe sebep olur derler ben bu işlemin günah olduğunu gençken öğrenmiş olsaydım belki farklı davranırdım Allahımdan affetmesini niyaz ediyorum sizkardeşlerimin de benim düştüğüm bu hatalara düşmemeniz dileğiile hayır dualarınızı bekliyorum .


Kayıtsız Üye
Allah herkese harama düşürmeyen, yalvartmadan, gururunu zedelemeden görevini bilen eş nasip etsin..


Kayıtsız Üye
bu konuda bi sorum olacak sizlere ben çok küçük yaşlarda el ile istimla yı öğrendim nasıl öğrendim bende bilmiyorum 3-4 yaşlarındaydım ve ben yaptığım şeyin ne olduğunu ergen olmaya başlayınca kendi kafamdan anladım büyüklere sormaya çekinilince bir şey bilmiyor insan neyse sonra interneti buldum ve bu işten sonra gusül gerektiğini öğrendim bunu öğrendiğimde 18 yaşımdaydım. hangi namazımda orucum da abdestliydim bilmiyorum. benim kıldığım namaz, tuttuğum oruç kabul olur mu bilmiyorum. Bu konuda bilgisi olan var mı acaba? ve birde ilk farz olan oruçlarımdan birinde bu olayın bozacağını bilmeden istimla yaptım şu an yaptığım şeyin bozacağını biliyorum 61 gün kefaretini tutmalımıyım?


arifselim
Ergenlik döneminde cünüp olarak kıldığınız namazlar için tahmin ederek bir hesap çıkarın ve bu namazları kaza yapın. Oruçluyken bir ramazan ayın içerisinde eğer iki defa mastürbasyon yapmışsanız o zaman oruç kefareti lazımdır. 60 gün kefaret ve ondan sonra kaç gün kazanız varsa onu tutmalısınız.


Kayıtsız Üye
Bu illet tüm gençleri etkisi altına almış. Rabbim bizi bu kötü alışkanlıktan kurtarsın. Amin…


Kayıtsız Üye
Zuhruf:5- Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur’ân ile uyarmaktan vaz mı geçelim?

Allahu tealadan başka hiç kimse helal ve haram koyma yetkisine sahip değildir.

Kehf:26- …Allah hükmünde hiç kimseyi ortak etmez.

Tahrîm:1-Ey Peygamber! Allah´ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah Gafûr´dur, Rahîm´dir.

Nahl:116- Allah´a karşı yalan uydurmak kasdıyle, dillerinizin alışageldiği şekilde uydurup «BU HELALDİR, BU HARAMDIR» DEMEYİN. Çünkü Allah´a karşı yalan uyduranlar elbette umduklarına erişemezler.

Zümer:32- Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Cehennem, kâfirler için uygun yer değil midir?

Hâkka:44- Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,
Hâkka:45- Onun gücünü kuvvetini alırdık.
Hâkka:46- Sonra onun şah damarını elbette keserdik.

Casiye:6- İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi hadise/söze inanacaklar?


Kayıtsız Üye
Bende bir sorun var. Ben maalesef bu mastürbasyonu arda sırada uyguluyorum. Kaç defa pişman oldum kaçtır tevbe ettim. Namazımı kıldım. Ama niyeyse yinede nefsime yeniliyorum. Bir anda aklıma geliyor. Ona yol açıcı birşeye de bakmıyorum yada duymuyorum. Yaptıktan sonra pişman oluyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim ? Ben lanetli yaşamak istemiyorum. Hem aklıma geliyor kafama takılıyor. Lütfen bana yardım edin. Bir daha yapmak istemiyorum. Neler uygulamam lazım. ?


arifselim
Değerli kardeşim. Mastürbasyon ancak zinadan kaçınmak mecburiyeti durumunda yapılabilir. Bunun dışında caiz değildir. Bundan sakınmak için iradenizle mücadele edin. Şu hususlara dikkat etmeye çalışın:

– Kararlılık
– Haramdan uzaklaşma
– Arkadaşlık
– İbadet.


Kayıtsız Üye
bir ramazanda iki kereden fazla mastürbasyon yapınca kefaret gerektiğini bilmeyen kimse daha sonra öğrenince kefaret tutmalı mı?


arifselim
Evet bu durumda bilmemek mazeret sayılmaz. Eğer bir ramazan ayında bu şekilde orucunu bozmuşsa o zaman o kimseye bir kefaret ve kaç gün kaza kalmışsa o kadar gün kaza tutmak düşer.


Kayıtsız Üy
Kafası Kırık Ollan Biri Gece İhtilam Olursa Ve Bukisi Kafasında Dikis Olursa ihtilam Ve Ya Elle Tatmin Ederse Kendini Bu Kisi Dikisli Olanyere Su Deydirmese Gusul Olurmu ?


mum
elle tatmin olmak günah mı
< Dikisli Olanyere Su Deydirmese Gusul Olurmu ? >
Dikişli yer yıkanmaz. Sadece mesh edilir.
Sağlam her yeri yıka sonra yaralı yeri hafif ıslak el ise sil.
Silmek de zarar verirse silme öyle kalsın yeterlidir.


saf
İstemeyerek hemde hiç ama kalben hiç istemeyerek ellimle meni getirdim fakat çok pişman oldum bu gusül gerektirirmi


arifselim
İstemiyorsan neden böyle bir şey yapıyorsun anlayamadım ama bu durumda da gusül abdesti alman gerekiyor.


Kayıtsız Üye
1 – Oruçluyken rüyada ihtilam olmamak için yapılırsa günah mıdır?

2 – mustürbasyondan sonra meni gelmezse gusül gerekir mi kardesler

3 – o ihtiyacı hisetiğimizde rahatsız ederse yapmak günahmıdır ?


arifselim
1- Oruçluyken rüyada ihtilam olmak zaten orucu bozmaz ve bunu engellemek için bir şey yapma da gerekmez.

2- Gusül için bu durumda şart olan meninin gelmesidir eğer meni gelmemişse gusül gerekmez.

3- Bu alışkanlık haline gelir ve terkedilmesi zor olur. Ancak zinaya düşmek üzere bulunan bir kimse düşmemek için mastürbasyon yapması caiz olur.


Kayıtsız Üye
Benim bir sorunum var. Bu isi maalesef bende arada sirada yapiyorum. kac defa tövbe ettim kac defa namaz kildim. ama birden bire seytan aklima giriyor. hic öyle seylerede bakmiyorum. yaptiktan sonrada pisman oluyorum. lütfen yardımcı olun. lanetli yasamak istemiyorum. Allah’a kendimi nasil sevdirebilirim/afetirebilirim? Neler yapmaliyim? neler uygulamaliyim mastürbasyondan uzak kalmak icin?


arifselim
Hayat bir imtihan alanıdır. Ölene kadar şeytan ve nefisle olan savaşımız sürecek. Günah binlerce kez tekrar etse bile biz azimle ve durmadan tövbe etmeye ve o günahı işlememek için uğraşmaya devam edeceğiz. Bunun yolu, ibadetleri arttırmak, çevre ve arkadaş ortamına dikkat etmekle olabilir. Allah yardımcınız olsun.

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  İstimna, Masturbasyon, kendi kendini tatmin, dini hükmü, zararları, kurtulma yolları

Kayıtsız Üye
ben kızım o yuzden mast yapınca menı gelmıyor zevk suyu gelıyor sadece o yuzden abdest alıyorum yapınca guslum bozulmuyor cunku


arifselim
Kadın veya erkek için ancak zina gibi bir duruma düşmemek için mastürbasyon caiz olabilir. Kadının menisi erkeğin ki gibi gelmez. Kadının menisi sarı ve açık renktedir. Eğer orgazm denilen durum yaşanıyorsa gusül abdesti almanız gerekir. Yok eğer meni gelmiyor bu durumda yaşanmıyorsa o zaman gusül gerekmiyor demektir.


Kaan Aykas
Meni insan vücudundan dışarı atılması gereken bir fazlalıktır.Ayrıca ayetlerde ve hadislerde açık açık belirtilen büyük günah kategorisindeki zinayı keser.Ne ayetlerde nede sağlam hadislerde “el çekme” ile ilgili aksi bişey göremiyorum.Ayrıca arapça el kelimesinin ebcet toplamı 31 dir.Kötü bir alışkanlık değildir zaruridir.”el çekme” den sonra gusül almak iyi bir davranıştır.Peygamberimiz evlenmeyi hep teşvik etmiştir.Malesef günümüzde sosyo ekomomik koşullardan dolayı evlilik 30 lu yaşlara kadar ertelenmektedir.Burda ebeveynlere ve büyüklere önemli görevler düşmektedir.Gençleri evliliğe teşvik etmeleri,desteklemeleri gerekmektedir.Devletimizin evlenmeyi düşünen genç çiftlere hibe veya faizsiz kredi ile desteği evlilik yaş ortalamasını aşağı çekecektir.


Şema
< Ne ayetlerde nede sağlam hadislerde “el çekme” ile ilgili aksi bişey göremiyorum.Ayrıca arapça el kelimesinin ebcet toplamı 31 dir.Kötü bir alışkanlık değildir >
“Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; işte bunlar, aşın gidenlerdir” (el-Müminûn, 23/5-7) ayeti ile benzer anlam taşıyan (el-Meâric, 71/29-31) ayetlerine göre, bu fiil “sınırları aşmak” “aşırı gitmek” olarak değerlendirilip, haram sayılabilir mi? İslâm âlimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmek sözünden eş ve cariye dışına bir başka kadınla birleşmeyi anlamışlar ve istimnâyı bu birinci derecede haramların arasında saymamışlardır.”Elle boşalan lânetlidir” hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor. Ancak İslâm âlimleri bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, haram-helâl bağlamında delil olmayacağını savunurlar. Bazı Hanefî ve Hanbelî âlimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bunu, zina tehlikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek için açık bırakıları bir zaruret kapısı olarak görmek gerekir. Asıl olarak helâl değildir. Bunu hiçbir İslâm âlimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanını tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

İbn Âbidîn bu konuda şu tesbitleri yapar: “Keyfî olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta Ebu’l-Leys şöyle demiştir: Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur” (İbn Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, İstanbul 1984, IV, 27, 28).


Kayıtsız Üye
merheaba benim gibi bir sürü olan var galiba ben 12 yaşındayım bende bir süredir su şeklinde penisimden sıvı gelmeye başladı ve ne yapacağımı bilmiyorum ne babama ne anneme söyleyebildim sonra utana sıkıla gittim abime söyledim abimde benle dalga geçti sonra bana ergenliğe girdiğimi söyledi normal dedi bende nasıl kurtulcam bir süedir geliyor ve iç çamaşırım kirleniyo dedim oda git otuzbir çek geçer dedi. bende otuzbir çekmeye ilk o zaman başladım ve şimdi o akıntıdan eser yok kimileri mekruh diyor ben gusül alıyorum zaten genede mekruh mu bide günahsa bu abim yüzünden oldu benim suçum var mı?


Selam2
Abin seni yapmaya zorlamıyor. Pipi senin pipin sorumlusuda sensin. Dinen sakıncası olduğu gibi sağlıktada sıkıntısı var. evlendiğin zaman sönük kalabilir.


Kayıtsız Üye
selam mumsema ben 20 yaşındayım ergenliğimden beri mastürbasyon müptelasıyım. Bu durumdan bıkmaya başladım önceden haftada bir bilemedin iki kez yaptığım olurdu şimdi her iki güne bir yapıyorum bunun çalıştığım iş yeriylede alaksı var aslında plaja yakın bir yerde büfe tarzı bir yer işletiyoruz ve bildiğiniz gibi tahrik edici unsurlarla karşılaşıyoruz sorum üç tane

1)mastürbasyon yapmak hakkında onca şey araştırdım fakat tatmin olmadım biri diyor caiz biri diyor haram biri diyor mekruh arkadaşlar şunu söyleyeyim bulunduğum ortamda tahrik olmamak mümkün değil evet burada çalışmamda doğru değil fakat burası ailemin ve elimden bir şey gelmiyor şimdi diyorum ki mastürbasyonu bıraksam ilerde zina yapma şansım bi hayli artacak şu mübarek ayda böyle kötü ir günaha düşmemek için aslında yaptığım şey doğru değil mi?

2)3 gün önceydi sanırım eve geceleyin geldim ve şehvetlendim gidip mastürbasyon yaptıktan sonra yice tembellik hissi geldi. saate baktım 00:30 gibiydi dedim ki biraz uyuyayım sahura yakın uyanır gusül alırım saatide kurmuştum halbuki uyandığımda saat 3:30 ve ezan okunmasına 10 dakka var kalkıp gusülmü alayım yoksa sahur mu edeyim bilemedim bir yerde okuduğuma göre cünüp olduğumuz halde oruca başlaya biliyormuşuz bi lmihale bakma şansımda olmadığı için aceleyle sahur ettim ezan okunduktan sonra gusül alırken belki orucumu bozarım diye korktum ve gusül almadım. şimdi böyle yaparsam orucum kabul olurumu acaba

3) buda bir haft önceyddi sanırım mastürbasyon yaparken bir ani işim çıktı ve aceleyle oraya gittim mastürbasyon yaparken meni gelmemişti bende oh cünüp olmadım diye eve varınca gusül almadım fakat penisimde bir şişkinlik ve sanki bişey okıyo hissi vardı bakmaya ırsatım olmadı ama o zaman cenabet oldumu?


arifselim
Öncelikle bu ortamdan elinden geldiği kadar uzak durmaya çalış. Mastürbasyon ancak zinaya düşmekten korktuğun anda caiz olur.

1- Bu yerde helal ile bir geçim oluyorsa çalışman caiz olabilir ama kendini zinadan da korumak zorundasın veya uzaklaşmalısın. Ailenin diye harama girmek için bir mazeret değildir Allah’a karşı.

2- Cünüp olarak oruca girmek ve cünüp kalmak orucu bozmaz ama bu şekilde kalmak bir namaz vaktini aşarsa haram olur.

3- Meni çıkmadıkça cünüp olunmaz bu durumda senin bilmen gerekir eğer meni çıkmış ise o zaman gusül abdesti gerekir.


Kayıtsız Üye
Öncelikle selamun aleyküm hocam ayda bir mastürbasyon yapıyorum eskiden haftada birdi ayda bire çıkardım günahımı azaltmak için ama inşAllah tamamen bırakıcam sadete geleyim ayda bir husursuz olmamak ve rahatlamak için mastürbasyon yapıyorum günahmıdır hocam tşkler


arifselim
Aleykum selam. Ayda bir değil senede bir hatta on senede bir bile yapıyorum dersen sana bunun günah olmadığını söyleyemeyiz. Sen terketmeye gayret et.


Kayıtsız Üye
Merhaba ben 18 yaşımda bir kızım ibadetlerimi falan yapıyorum ama bir sene önce bu illete bulaştım önceden çok yapardim ama artik azalttım rüya görmek istiyorum olmuyor ya da görsem de sürekli rüyada günah diye yapammıyorum yarım kalıyor mesela namaz kıldığım zamanlar regl dönemine kaadar istek olsada namaz sayesinde nefsime hakim oluyorum ama regl zamanı dayanamıyorum namazda kılamıyorum dua ediyorum bismillah falan çekiyorum ama yine aynı istiyorum birakim ama ne yapsam bilmiyorum artik sadece regl zamanı 1 ya da 2 kere falan yapıyorum bazen diyorum ilaç falan mi kullansam sonra günah gibi geliyor diyorum ya da o dönemler 1 2 kere yap baska çaren yok ama sonrada vicdan azabi cekmek istemiyorum lütfen bana tavsiye verin 🙁


arifselim
Merhaba hanım kardeşim. El kendi kendini tatmin etmek ancak zinaya düşmekten korktuğun zaman caiz olur. Yani nefisten korkacak hale gelen bir kimse mastürbasyon yaparak nefsini köreltmesi caiz olur. Hatta buna vaciptir mutlaka gereklidir diyen alimlerde vardır bunun nedeni zinadan korunmak içindir. Bu durum için ilaç kullanmamalısın ki bu sana çok zararlıdır ve caiz değildir. Biz bir imtihan içindeyiz ve sürekli yenilsek bile sürekli tövbe etmeye ve mücadele etmeye devam etmek zorundayız.


TowBoat
Selamun Aleyküm.Ben eli ile nikah edenlerin elinden doğuracağı gibi hadisler duydum önceden bilmezdim tövbe ettim ve artık elimle nikah etmiyorum.Ancak öyle durumlar oluyor ki o durumdan ancak uzuvumu sürterek kurtuluyorum.Ve o durumlarda habire zina etmek istiyorum.Bu durumdan nasıl kurtulurum ve ilk başta anlattığım şey caiz midir?Caiz olursa habire yapacağım anlamına gelmiyor yanlış anlaşılmasın.


arifselim
Aleykum selam. Boşalma yaptıktan sonra eli ile olsun veya bir şekilde sürtünerek olsun farketmez. Her şekilde mastürbasyon yapmış olur buda caiz değildir. Mastürbasyonun caiz olduğu anlar bellidir. İnsanın nefsinin zinaya düşmesinden korktuğu anlarda ancak bu caiz olur.


bun
Muhafazakar yetismis biriyim. Allah affetsin bi gun kotu icerikli videolar izledim. Bekarim, Gecesinde uyandığımda kendimi istimna yaparken buldum. Sonra hemen tovbe ettim bi daha yapmamak icin. Sabaha dogru tekrar ayni hisse bunu bilerek yaptım. Sonra yine tevbe ettim. Aradan bikac hafta gecti. Kendimi kotu seyleri izlerken buldum asiri istekle bunu tekrar yaptim sonra tekrar.. Ve tevbe ettim. Ama hala istek geliyor ve camasirlarimda ıslaklık. Meni mi mezi mi tam anlamiyorum. Surekli gusül alamiyorum. Namazlarim kabul mu bilmiyorum. Gittikce daha da artiyor. Kotu icerikli videolara bakmamak icin tum onlemleri aldim bakmasam da zihnimde canlaniyor. Ve ıslaklık bile yapma istegi veriyor. Bu iki beladan nasil kurtulabilirim.


bbgbbg
Sürekli gusül alamayıp bu videolara bakarak namazını riske atıyor isen burada bir sıkıntı var demektir.Yani namaz mı önemli masturbasyon mu? Kararını verip ona göre devam ediceksin.
Birde bunun ilaci yok yani 3gr bundan 5gr bundan koy iç diyemiyoruz.Yalnızca Allah’a(azze ve celle) dua et kardeşim,inşaAllah kurtulursun bu illetten.Birde bu tarz istekler geldiği zaman abdest alıp namaz kılmak veya Kur’an okumak.Oda olmuyor ise youtube dan falan Kur’an dinlemek iyi gelir.Zikirde yapabilirsin.Allah(azze ve celle) hepimizi günahlardan korusun kardeşim,amin.

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  İdrardan sonra gelen sperm gusül gerektirir mi?

bun
Cok sagolun. Yemin ve tevbe ettim. InsaAllah bozmamak uzere. Son bisey sorucam acil cevap verirseniz cok iyi olur. Istimna yapmaya meylettim tekrar ve yapmaya calistim ama hemen biraktim meni geldi ne de zevk gusül almam gerekir mi


Furkan5234
Selamun aleykum arkadaşlar . Tamam meninin fazlası ihtilamla atiliyor ama atilan kisim sadece meni kesesinin tasmasini engellemek icin atilir . Yani boylece bir erkek her gun ihtilam olablilir. Tamam istimna günahtır bunu kabulleniyorum ama zevk icin yapiliyorsa asil gunah o zamandır. Meni kesesi haftada 2 kez dolar bu meni yi vucuttan atmak lazımdır. Eger bir insan istimnasiz meniyi atabiliyorsa istimna yapmasin. Eger her gun ihtilam oluyorsa haftada 2 kez yapabilir. Tekrar soyluyorum zevk icin degil sadece saglik icin. Eger yapmazsa ilerde erken boşalma gibi saglik sorunlarina neden olabilir. Ben bu kadar cok şeyi nasıl biliyosam diye merak ediyorsaniz bi zamanlar ben de 3 hafta boyunca hic yapmadim daha sonra bunun ustunden 45 gun boyunca her gun ihtilam oldum ben de artik yeter deyip bir üroloji doktoru ile konustum . oda bana bunları anlattı.


Çaylak2017

Doğrudur, Üroloji doktoru bana da “haftada 2-3 kere boşalmak gerekir” demişti. 1 hafta-10 gün boşalma olmayınca penis ve testislerde ağrı, sızı, şişkinlik, yanma hissi oluyor. Gece rüyada ihtilam da herkeste meydana gelen bir şey değil. Kimisinde hiç olmuyor, ama yine de o meninin dışarı atılması gerek. Bunları okuyup da “mastürbasyon yapayım ne olur ki” demeyin, ama bir Ürologla konuşmakta da fayda var.


Kayıtsız Üye
İslam erkeğe 4 e kadar evlenme hakkı , ayrıcada nikah etmeye gerek kalmadan cariye hakkı vermiş . Yani islamın tanıdığı bu haklardan sonra o dönemde gidip zina yapan , istimna yapan ahmak olup kötü bir iş yapmış oluyordu . Peki şimdi dışarı cıkıyorsun giyinmiş çıplaklar ve giyinmemiş çıplaklar , internete giriyorsun tüm özel halllerin ayrıntılı videoları ve meşru bir iş yaparken bile sağdan soldan çıkan müstehcen reklamlar . İşin kötüsü ne 4 kadınla evlenebiliyorsun , nede cariye hakkın var . Evlendiğin tek eş le bi sıkıntı yaşarsan zaten o işide unut Evlendiğin kadını boşamak istiyorsun , sabit gelirliysen zaten maasın yarısı nafakaya gidiyor birdaha evlenemiyorsun . Erkekler olarak imtihanımız çok ağır . Allahın içimizde yarattıgı bir dürtü , Aynı arslana sadece et yemeği ilham etmesi gibi . Bunları umutsuz olmak için yazmıyorum . Allah kimseye gücü yetmiyeceği şeyi teklif etmez ayetine iman ettik .Lakin bu günah çemberindende tertemiz çıkamıyoruz ve bulanıyoruz ….


OsmanMurat2000
Selamünaleyküm kardeşlerim,
Ben 14 yaşına ulaşmış, ergenliğe yeni girmiş, ibadetlerine düşkün bir Müslümanım. Fakat ergenliğe girmemden kaynaklı olarak ihtilam olma riskim var. Bende bu durumdan rahatsızım. Hayatımda hiç olmadım, ama olurum diye de korkuyorum. Çünkü ihtilam olursam fazla meninin gelmeyeceğinden ötürü uyanana kadar yaşlık gidebilir. Bu yüzden bende namaz kıldıktan sonra duada, gece yatarken de duada “Allah’ım yalvarıyorum gece ihtilam etme. Caiz midir değil midir bilmem; istimna ederek boşalıyorum. Senin uğrunda bir şeyler yapmışların aşkına gece ihtilam olmayayım.” diye dualar ediyorum. Benim banyo günlerim Pazar-Perşembe olduğundan haftanın 2 günü istimna ediyorum. Akabinde ise Gusül alıyorum. Kısacası durum bu. Sizce benim yaptığım istimna caiz midir değil midir ?
Yardımını, bilgisini ve ilmini esirgemeyen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah’a emanet olunuz.

Soru özet : İhtilam olmamak için istimna etmek caiz midir ?


duzgunomer
İstimna, zina tehlikesine düşeceksen caizdir, vaciptir. Yaptığın yanlış, ihtilam olduğunda büyük ihtimal anında uyanacaksın. Uyanamayacak olsan bile kuruması ile iz oluşur, meni olduğunu anlarsın.

Bazı alimlere göre şehvet kalbi çok meşgul ediyorsa istimna caizdir, mübahtır. Ama bu doğru olsa bile sen düzenli olarak yapıyorsun, her hafta aynı zamanda şehvet baskın gelecek değil.

İhtilam Allah’ın lutfudur. Fazla sperm atılır, şehvet mübah yolla giderilir.


caresizbiri
haramdan uzakdur dışarıda açık saçık giyinenlere bakmamaya çalış buralarda bakmaman için yere bakarak yürümen gerekiyor ne yapsam bilmiyorum gerçekten , uykuda zaten boşalma oluyor el ile boşalmanıza gerek yok kendi istediğimiz ile boşalırsak haramdır ! HARAMA BAKMAMAYA ÇALIŞIN ARKADAŞLAR MASTÜRBASYON YAPMAYIN SAKIN HA !


OsmanMurat2000
Anlıyorum, ne diyebilirim ki ? Madem Allah’ın lütfü ihtilamdan başka yöntemler caiz değil, o halde yapmayacağım. Şehvet konusu ise her an olabiliyor. Neticede bulunduğum okul, mahalle, site açık insanlar ile dolu. Bunlar sabahları bilinç altıma yerleşince gece cinsel rüyalar olarak geri dönüyor. Ben bu cinsel rüyalardan fazlası ile rahatsızım. Allah yardımcımız olsun. Cevaplayan, ilminden bilgiler veren herkesten Allah razı olsun.


mum
Kısaca, İhtilam olmamak için istimna etmek caiz değildir sadece zina endişesi varsa yapılabilir.
Aşırı İstmna hafızayı mahfediyor


Alp Türkoğlu
bende önceden bilmiyordum gafletle yapıyordum ama vazgeçmek istiyosanız namaz başlayın ve istek geldiğinde (genelde gelmez ama olsun) abdest alın öylelikle istekten kurtulabilirsiniz


OsmanMurat2000
Selamünaleyküm kardeşlerim,
Kardeşlerim, sabahleyin YT’de dolaşırken bir video izliyordum. Bu videoda açık bayanlarda mevcuttu. Ben bu bayanlardan çok etkilendim. Tenasül organım canlandı. Elimi sürmediğim halde boşalacak gibi oldum. Hemen ayağı kalkıp videoyu kapattım. Ardından organım sakinleşmeden küçük abdestim geldi. Lavaboya gittiğimde idrarla karışık 404 benzeri, açık, yapışkan, kaygan bir madde geldi. Parmağımla dokunduğumda 2 santim uzadı. Bunu araştırdım ve mezi olduğunu öğrendim. Mezi guslü gerektirmiyormuş. Fakat bu şekilde boşanacak dereceye gelip boşalmadan bunun gelmesi beni vesveseye düşürüyor. Sizce gusül gerekir mi, gerekmez mi ?

Soru özet : Tenasül uzvum canlandı. Lavaboya gittim. İdrar yaparken meni gelmedi, mezi geldi. Bu durumda gusül gerekir mi ?

Selamünaleyküm kardeşlerim !

Soru özet : Tenasül uzvum canlandı. Çok azmıştım. İstimna yapmadım. Küçük abdestim geldi. Lavaboya gittim. İdrar yaparken meni gelmedi, mezi geldi. Bu durumda gusül gerekir mi ?


ACİLSERVİS
Mezi gusül gerektirmez.
Mesajların hep vesvese ve cinsellik her ikiside forum kurallarında yasaklanmıştır. Devamında hesabın kapatılır.


OsmanMurat2000
Selamünaleyküm Acilservis, OKB hastasıyım. Vesveselerim kadar normal bir durum yok. Cinselliğe gelince istimna bağımlısıydım. Bırakmaya çalışıyorum. Ben bırakmaya çalıştıkça şeytan uğraşıyor ve vesvese veriyor. Bu durumda ben takmasam da OKB sağ olsun; Zihnimin bir tarafında yer edindiriyor !


Kayıtsız Üye
Merhabalar,Acil Servisden cevap gelirse sevinirim.
Bugün masturbasyon yapıyordum,tama meni fışkıracakken penisimi elim ile sıkıca tuttum.Meni akmadı,fışkırmadı.Yaklaşık 1 dakika felan böyle durdum sonra penisimi ucuna baktığımda bir şey gözükmüyordu.İki parmağımla penisimin ucunu hafifçe açtığımda da bir şey gözükmüyordu.Sonra penisim inmeye başladı,iyice küçülünce heralde Akmaz dedim ve başka bir şey düşünmeye basladım (şehvet veya haram değil,bir oyun ile ilgili)Ardından penisime baktığımda yapışkan,mezi gibi bir sıvı vardı.O sıvının aktığını hissetmemistim,kokusu meni kokusu gibi değildi(daha doğrusu o akan sıvının kokusu yoktu)Ve hissetmediğim için büyük ihtimalle fışkırmamıştı.

Sorum şu:Şuan cünüp müyümdür?Gusül abesti almam gerekir mi?


ACİLSERVİS
Cevap sürekli aynıdır hiç bir zaman değişmez. Meni ise cünüp olursun mezi ise bulaştığı yeri yıkar veya değiştirirsin onunla namaz olmaz.


Kayıtsız Üye
uzun yıllar ve evlendikten sonra bu günaha devam ettim. bir kazada elim büyük zarar gördü. Allahın gazabına uğramadan önce tövbe edin ve bu kötü alışkanlığı terk edin.


Kayıtsız Üye
KADIN konusu kesinlikle değildir. kadınlar hocalardan alıntı yaparak bu başlık altına yazı yazmasın bu birrr
ERKEK lerin halinden erkekler anlar bu kişinin HORMONsal durumuna bağlıdır.
ÇÜNKÜ nefsi zaptetmekte evlenemeyeler evlenmeye gücü yetmeyen kardeşlerimiz oruç tutsun vesaire deniliyor.
İŞİ GÜCÜ oruç tutmaya müsait GÜÇ TESTOSTERON hormonu fazlalağı gerektirmeyenler.Tutabilirde orucun daha fazla
VUCUT ta TESTOSTERON ürettirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
YEDİĞİNİZ yemekten tutunda gözümüzün gördüğü hayal ettiklerimiz LİBİDO yu etkiliyor bu MASTURABASYON nu
”ATEİST” ler bile bırakmaya GÖZLERİ ”KADINLARA” kaydırmaya daha fazla komuşumuza baktırmaya sürekli gördüklermize baktırmaya onlar hakkında düşünmeye lümme i şeytaniyeye vesvese FIRSAT ı verip enerjiyi buraya kaydırmaya çalışıyor !!!!!
ATEİST ler NOFAP gibi uygulamalarla bırakmaya çalışıtrken hatta sadece ateistler deil HIRISTİYANLAR YAHUDİLER BUDİSTLER vs
bırakmaya çalşıyor PORNOGRAFİ yi ve MASTURABASYONU bırakmaya çalşıyorlar.

ŞİMDİ EVLENMEK EN MÜTHİŞ ÇOZÜM !!! AMMA BÜYÜK SIKINTI BURDAA !!! ADMİNLERE VE KADIN MODERATÖRLER BİZ TESSLLİ BEKLERKEN ! ÜLKENİN ŞARTLARI ! DÜNYANIN GÜNÜMÜZDEKİ HALİ ORTADA İKEN ! EVİNDE EŞLERİ İLE FORUMA YAZI YAZIYORLAR. EVLENMEYE GÜCÜMÜZ YETMİYOR ELHAMDÜLİLLAH ALLAH NEYLERSE GÜZEL EYLER HAMD OLSUN ALLAH’ıma!

EVLENMEYE GÜCÜ YETMEYENLER İÇİN !!!

İNTERNETTEN UZAK DURUN ! DİYENLER GİBİ İLK ÇIKTIĞINDA DEMEDEN İŞİ ARAŞTIRIP

MASTÜRABASYON YAPILIRDA NASIL NE ZAMAN HANGİ SIKLIKLA yı anlamak gerekirken ”HOCA”ların keyfi yerinde kahvesini eşi getiriyor forma beraber yorum yazıyorlar başlık atıyorlar bu haram bak filanca hocadan kendileri alıntı yaparak getiriyor.BU KADAR DİİİİM GİRESUN DAN SELAMLAR bu arada (VEKİLLERİN MÜDÜRLERİN BELEDİYE BAŞKANLARININ KIZLARI bizim gözlerimizin önünde oldukça ve yorumumu sileceklerinide bildiğim için kafam rahat moralli olun eyy KARDEŞLERİM VATAN bize emanet!
Kuvvetli mümin, zayıf / güçsüz müminden daha iyi, daha üstün ve Allah’a daha sevimlidir. (Müslim, Kader, 34; İbn Mace, Zühd, 4168)


Kayıtsız Üye
Selamun aleyküm hocam soru şu ben bebeklikten beri yani olay nasıl olmuş bilmiyorum ama kendi kendime mastüre yapıyorum kendimi bildim bileli bu hep böyle her zaman her saat yapıyorum neden böyle bilmiyorum bayan olduğumdan zevk suyum geliyor genelde ve gusül almaya özen gösteriyorum .Neden böyle olduğum hakkında bir fikrim Yok bu durum doğuştan beri böyle bu durumda günahkar oluyor muyum ? Benim durumumdaki bu anormallik neden ? Teşekkür ediyorum şimdiden ..


istimna ile ilgili hadisler, islamda mastür, el ile meni getirmek

resmin alt tagı
Bildir
guest

5 Yorum
Eski
Yeni En Çok Oylanan
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ali

Zayıf olan bu hadisleri kaldırmanız gerek. Bir kere aklımız var çok şükür. İstimna edenin eli hamile kalacak ne demek? Dini bilmeyen birine desen güler. İşte… Daha Fazlası »

Bekir

istimnanın binbir türlü yolu var. “El ile istimna haramdır” başlığı bence yanlış. El ile yasak ise başka türlü yaparım mantığına gidiyor. “İstimna haramdır ya da… Daha Fazlası »

Zeynel

aynen zaten her türlüsü haram

Bekir Ozan

Bir şeyin caiz olmaması “haram” olduğu anlamına gelmez. İçki haramdır, zina haramdır. Bu konular açıktır tartışılmaz. Mastürbasyonun haram olduğunu belirten bir ayet yok. Dolayısıyla bu… Daha Fazlası »

5
0
Tıkla Soru Sor Yada Yorum Yapx