Mumsema

İsra Ve Miraç Allah Resulünün Mucizesi

  • 18 Şubat 2023
  • 742 kez görüntülendi.
İsra Ve Miraç Allah Resulünün Mucizesi
resmin alt tagı

Allâh, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (El-İsrâ / 1)

Anlamı: “Kulu Muẖammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.”

İsra Ve Miraç

Ey Sevgili Kardeşlerim!

Bugün kelamımız Peygamberimizin sadık olduğuna delalet eden kerim ve yüce olan bir mucizeden olacaktır. O ise İsra ve Mirac mucizeleridir. İsra mucizesi Kur’an’ı Kerim, sahih ve sabit olan hadislerle sabit olan bir mucizedir. Dolayısıyla Allah’ın Peygamberini Mekke-i Mükerreme’den Mescid-i Aksa’ya geceleyin yürütmesine iman etmek farzdır. Yüce Allah buyurdu ki:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Subhanallah kelimesinin manası Yüce Allah bütün yaratılmışlara hiçbir yönden benzemekten münezzehtir. Allah’ın bir benzeri, misli yoktur. İsra ve Mirac bir gecede ve gecenin bir kısmında meydana gelmiştir. Mescid-i Haram’ın bu isim ile isimlendirilmesinin sebebi ona olan hürmet ve ona özel hükümlerden dolayıdır. Bu hükümlerden birisi orada kılınan namazın sevabı kat kat fazla olur. Ayrıca yeryüzünün en hayırlı olan yeri Mekke-i Mükerreme’de olması ve harem bölgesinde kara hayvanını avlamanın haram kılınması da bu mescidin özel hükümlerindendir. Mescid-i Aksa’nın bu isimle isimlendirilmesi ise Mescid-i Haram’dan çok uzakta bulunmasındandır.

Bu her iki mescidi Âdem (aleyhisselam)inşa etmiştir. Önce Kabe’yi ve ondan kırk yıl sonra ise Mescid-i Aksa’yı bina etmiştir.(Beeraknee Havlehuu) Manası ise Şam bölgesi mübarek bir yerdir. İmam Buhari’nin sahihinde sabit olduğuna göre Peygamberimiz mealen şöyle demiştir: “Allahım! Şam’ımızı ve Yemen’imizi bereketli kıl.” Şam bölgesi mübarek bir yerdir. İçerisinde Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Filistin Şehri Şam bölgesindendir. Şimdi de İsra mucizesi ile ilgili varid olan bir hadis-i şerifi zikredelim:

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  Şeytan Melek midir ?

Şeddad bin Evs’ten rivayet edildiğine göre Şeddad şöyle demiştir: “Dedim ki: Ey Allah’ın Rasülü geceleyin isra olayı sana nasıl olmuştur. O da dedi ki mealen: Akşam üzeri Mekke’de namazımı kıldım. Cebrail aleyhisselam benim yanıma beyaz renkte, eşekten büyük, katırdan küçük bir binek getirdi ve bana bin dedi. Binmek isteyince huysuzlaştı sonrada Cebaril onu kulağından tutarak uysallaştırdı ve beni bu bineğin üzerine bindirdi. Oradan yola çıktık ve bu binek gözünün gördüğü en son noktaya kadar ayağını atabiliyordu. Hurma ağaçlarının olduğu bir yere ulaştık. Cebrail bana dedi ki: ’İn ve namaz kıl’ ve ben de dediğini yaptım.

Dedi ki: ’Nerde namaz kıldığını biliyor musun? Allah Rasülü de Allah bilir dedi. Cebrail dedi ki Yesrib’te Taybe’de (yani Medine’de) namaz kıldın. Sonra yine devam ettikten sonra beyaz bir araziye vardık. Cebrail tekrar dedi ki: ’İn ve namaz kıl.’ Namazı kıldım. ‘Nerede namaz kıldığını biliyor musun?’ dedi. ‘Tur-i Sina’da Mûsâ aleyhisselem’in Allâh’ın kelamını işittiği yerde namaz kıldın’ dedi. Ancak bilinmelidir ki Allâh’ın Kelamı yaratılmışların kelamına asla benzemez sesle harfle değildir Arapça İbranice Süryanice değildir.

Sonra tekrar devam ettik ve köşklerin göründüğü bir yere geldik ve dedi ki: ‘İn ve namaz kıl.’ Bende indim ve namaz kıldım. Dedi ki:’ Nerede namaz kıldığını biliyor musun? İsâ aleyhisselem’in doğduğu yer olan Beyt-i Lehm’de namaz kıldın’ dedi.

resmin alt tagı

Allah Rasulü dedi ki mealen: Sonra Beytul Makdis’e Yemen’e bakan kapısından girdik. Allah Rasulü Mescidin kıblesine geldi ve bineğini bağladı. Ay’ın ve Güneş’in meylettiği kapıdan mescide girdik. Allah’ın dilediği kadar namaz kıldım orada. Peygamberler aleyhimusselem benim için toplatıldı.
Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem)nun İsra gecesinde karşılaştığı şeylerden bazıları şöyledir:
İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Allah Rasulü(sallallahu aleyhi ve sellem) mealen şöyle dedi: İsra mucizesi olduğunda güzel bir kokuyu kokladım ve dedim ki: Ey Cebrail bu nedir? O da dedi ki: Bu Firavun’un kızının saç tarayıcısı olan bayandır. Bir gün Firavun’un kızının saçını tararken tarak elinden düştü ve dedi ki Bismilleeh.

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  İdrar Temizliği Konusunda Takıntım Var

Firavun’un kızı dedi ki: Senin benim babamdan başka Rabbin mi var? O da dedi ki: Benim ve senin babanın Rabbi Allah’tır. Firavun su kaynattırdı ve Maşita’nın çocuklarını bir bir o kaynamış suya attı. Kundaktaki çocuğa sıra gelince bu çocuk dile geldi ve dedi ki: Ey anneciğim: Sabret çünkü sen hak üzerindesin. Zira ahiretin azabı bundan daha şiddetlidir. Sıra kendisine gelince Firavun’a dedi ki: Benim senden bir dileğim var. O da nedir dedi. Çocuklarımın ve benim kemiklerimi bir yere göm. O da bu talebi kabul etti.
Sonra dünya semasına yükseltildim. Cebrail kapının açılmasını istedi. Denildi ki ona: Sen kimsin? O da dedi ki: Ben

Cebrail. Denildi ki: Senin yanındaki kim? O da dedi ki: Muhammed. Göklere çağırıldı mı? Cebrail dedi ki: evet. Bize kapı açıldı. Bir de ne göreyim Âdem aleyhisselem oradaydı ve bana merhaba dedi ve bana hayırla dua etti. Sonra ikinci semaya yükseltildim. Orada da teyze çocukları olan İsâ ve Yahyâ aleyhimesselem vardı. Onlar da bana merhaba dedi ve hayırla dua ettiler. Sonra üçüncü semaya yükseltildim. Orada da Yûsuf aleyhisselem vardı. Ona güzelliğin yarısı verilmişti. Bana merhaba dedi ve hayırla dua etti. Sonra dördüncü semaya yükseltildim. Orada da İdris aleyhisseleem vardı. Merhaba dedi ve hayırla dua etti. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur:

{وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57]

Manası: Onu yüksek bir yere kaldırdık.

Sonra beşinci semaya yükseltildim. Orada da Hârun aleyhisseleem vardı. Merhaba dedi ve hayırla dua etti. Sonra altıncı semaya yükseltildim. Orada da Mûsâ aleyhisseleem vardı. Merhaba dedi ve hayırla dua etti. Sonra yedinci semaya yükseltildim. Orada da İbrâhim aleyhisseleem vardı. Onu gördüğümde sırtını Beyt-i Mamur’a yaslamış bir vaziyetteydi. Buraya her gün yetmiş bin melek girer namaz kılar ve bir daha dönmemek üzere çıkarlar. Ondan sonra “Sidretul Munteha” ya geldim. Onun yaprakları filin kulakları ve meyvesi büyük testi gibiydi.
Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah’ın Rasulü. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah’ın Peygamberi. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah’ın habibi.

Bu konu İlginizi Çekebilir ;  Mevlid Kandilini Kutlamanın Hükmü Nedir ?

Allâh-u Teâlâ’nın yer yüzünün, semaların ve mekânların yaratıcısı olduğunu ve Allah’ın bütün mekânları yaratmadan önce de mekânsız olarak mevcut olduğunu zikretmemiz çok önemlidir.
Dolayısıyla Allah’ın bir mekânda veya bütün mekânlarda olduğuna veya O’nun zatı ile semada olduğuna veya arşın üzerinde olduğuna veya boşlukta bulunduğuna veya bize mesafe bakımından yakın veya uzak olduğuna inanmak caiz değildir. Küfürdür.

Allâh bunlardan yüce ve münezzehtir. Her kim böyle itikat ederse küfre düşer. İmam Ali (radıyallahu anh) dedi ki: “Allah varken mekân yoktu ve O ezelde olduğu gibi mekansız olarak vardır.”
İmam Ebu Cafer et-Tahavi de şöyle demektedir: “Diğer yaratılmışları kuşattığı gibi altı yön Allah’ı kuşatmaz.”
Bundan dolayı ey sevgili kardeşlerim! Allah Rasulü’nün bir mekâna gidip orada Rabbi ile buluştuğuna ve Allah’ın ses ve harf ile kelam ettiğine veya Allah’ın perde arkasında olduğuna veya haşa Allah’ın namaz kılıp namazını bitirinceye kadar Peygamberin O’nu beklediğine ve bundan sonra Peygamberle tekellüm ettiğine inanmak caiz değildir. Bütün bunların hepsi küfür, dalalet ve Allah’ı yaratılmışlara benzetmektir. Rabbim kâfirlerin O’nu vasfettikleri O’na yakışmayan sıfatlardan münezzehtir.

Son olarak Peygamberimizin Mirac’a çıkmasının sebebi ise Allah’ın Peygamberini şereflendirmesi ve diğer yaratılmışlardan daha şerefli olduğunu bildirmek ve O’na ulvi âlemde yaratmış olduğu bazı ayetleri göstermektir.
Sohbetimize kelime-i şehadeti getirerek son verelim. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın Rasulüdür.

resmin alt tagı
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
0
Tıkla Soru Sor Yada Yorum Yapx