Dini Bilgiler

Allah’ın En-Nur İsminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın En-Nur İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın En-Nur İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın En-Nur İsmi Allah’ın hakkında En-Nur demek Allah’ın En-Nur İsminin Anlamı; Sapıklıkta olan kişiyi karanlıktan kurtarıp hidayet nuru ile aydınlatandır. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Allah, gök ehli olan Melekleri ve yeryüzündeki bazı insanları ve cinleri hidayet (İman) nuruna erdirendir.” Bazı âlimler de […]

Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın El-Alim İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın El-Alim İsmi Allah’ın Hakkında El-Alim demek El-Alim” in manası; “Allah-u Teâlâ Ezelî, Ebedi ve değişmeyen bir ilimle mevsuf olup her şeyi meydana gelmeden önce bilendir.” Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Gaybın anahtarları Allah nezdindedir. Onları ancak O bilir. O, karada ve denizde […]

Allah’ın Er-Razık İsminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın Er-Razık İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın Er-Razık İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın Er-Razık İsmi Allah’ın Hakkında Er-Razık demek Er-Razık”ın manası; “Kullarına rızıklarını ulaştırandır.” Rızık ise haram dahi olsa, fayda veren her şeydir. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Yeryüzünde ne kadar canlı varsa onların rızıklarını Allah verir.” (Hûd 6)  

Beyyine Suresi Hakkında

Beyyine Suresi Hakkında Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. Nuzül   Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle Buhârî’de yer alan bir hadis (“Tefsîr”, 98/1-3) sûrenin Medine döneminde indiğini göstermektedir.   Konusu   Sûrede Hz. […]

Allah’ın Ed-Daim İsminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın Ed-Daim İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın Ed-Daim İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın Ed-Daim İsmi Allah hakkında Ed-Daim Demek “Ed-Daim”; “Fani olmayan ve ölmeyen” demektir. Bu anlam ile yalnızca Allah daimdir, kalıcıdır. Allah-u Teâlâ’nın fani olması akla göre imkânsızdır. Allah-u Teâlâ’nın devamlılıkta şeriki yoktur. Allah-u Teâlâ Zatı ile daimdir. Başkası bunu Allah’a var etmemiştir. Ama […]

Allah’ın El-Kayyum İsminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın El-Kayyum İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın El-Kayyum İsminin Anlamı Nedir ? Allah’ın El-Kayyum İsminin manası Nedir ? Allah hakkında El-Kayyum demek El Kayyumun manası için bazı âlimler “El- Kayyum; “daim olan ve ölmeyendir” demiştir. Bazıları da; “Hiç kimseye muhtaç olmayandır” demişlerdir Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Ezelî ve Ebedî hayat ile mevsuf olan, hiç […]

Allah’ın El-Hayy İsminin Anlamı Nedir ?

El-Hayy Anlamı Allâh-u Teâlâ hakkında “El-Hayy” demek, “Ezelî ve Ebedî bir hayatla mevsuftur.” anlamına gelir. Allah’ın ruha, kana ve ete ihtiyacı yoktur. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Ezelî ve Ebedî hayat ile mevsuf olan, hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah’tan başka İlâh yoktur.” Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Ezelî ve ebedî hayatla mevsuf olup ölmeyene […]

Allah’ın El-Evvel İsminin Anlamı Nedir ?

El-Evvel “El-Evvel”in manası “Varlığının başlangıcı yoktur” anlamındadır. Bu mana ile yalnızca Allah “Evvel’dir”. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “O’nun (Allah’ın); başlangıcı ve sonu yoktur.” Ezelî olan yalnızca Allah’tır. Allah-u Teâlâ’ya “El-Kadim”dir demek aynı manaya gelir. Bütün İslâm âlimleri Allah’a “El-Kadim” demenin caiz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bunu İmam Murtada Ez-Zebîydî “İthaf Es-Sedel Muttakîn Şerh İhya […]

Allah’ın el Ehad isminin Anlamı Nedir ?

Allah’ın el Ehad isminin Anlamı Nedir ? “El-Ehad” için bazı âlimler “El-Vahid”in manasındadır demişlerdir. Bazı âlimler de “El-Ehad”; “Bölünmeyi kabul etmeyendir, yani cisim değildir” demişlerdir. Çünkü akla göre cisim, bölünmeyi kabul eder. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor Anlamı: “Allâh birdir, tektir.” Allâh-u Teâlâ, kâfirlerin bozuk itikadını bildirerek şöyle buyuruyor: Anlamı: “(Kâfirler), bazı kulların Allâh’tan bir parça […]

Teberrük Nedir ? Teberrük Etmek Caiz midir ?

Teberrük Nedir ? Teberrük; bereketlenmek, hayrın fazlasını istemektir. Örneğin; Peygamberlerin veya evliyaların eserlerine dokunarak veya öperek (Allah’tan) hayır dilemek. Teberrük Etmek Caiz midir ? Teberrük kesinlikle caizdir ve caiz olduğuna dair delilleri şöyle sıralaya biliriz; 1-) Teberrükün caiz olduğuna dair Kuran’dan kanıt ( delil ) Allah-u Teâlâ, Yusuf Peygamber hakkında şöyle buyurmuştur:     Anlamı:“ […]

Tevessül Nedir ? Tevessül Caiz midir ? Tevessül Nasıl Yapılır ?

Tevessül Nedir ? Tevessül Nasıl Yapılır ? Tevessül, Arapça bir kelimedir. Lügatte Tevessül; “bir amel vasıtası ile maksada yaklaşmak veya ulaşmaya çalışmaktır” şeklinde tanımlanmaktadır. Birini ve bir şeyi vesile veya aracı yapmak demektir. Mesela çatıya çıkmak için merdiven, bir yere ulaşmak için çeşitli vasıtalar birer vesile; bizim de o maksadı elde etmek için bunları kullanmamız […]

Nişanlı kıza talip olmak caiz mi ? Nişanlı Kıza aşık Olmak

Nişanlı kıza talip olmak caiz mi ? Nişanlı Kıza aşık Olmak Zeyni Sordu : Merhabalar hocam ben nişanlı olan bir kıza aşık oldum evet biliyorum kız nişanlı ve biliyorum evlenecek ama ona aşık oldum işte gönül bu. Anneme de söyledim oğlum günahtır piyasada kız mı yok nişanlı kız mı kaldı dedi. Ama gönül bu işte aşk […]

Kabir Hayatı Nedir, Nasıldır Ve Neler Yaşanır ?

Kabir Hayatı Nedir, Nasıldır Ve Neler Yaşanır? Âhiret hayatına ve kıyamet gününe iman etmek farzdır. Kabir, âhirete yolculukta ilk duraktır. Âhiret Günü de Kıyamet Günü de Hesap Günü de diriliş ile yani ölülerin kabirden çıkmalarıyla başlar. Ahiret sonsuzdur. Fakat kıyametin süresi 50 bin yıl olup bütün Cennet ehlinin Cennet’e Cehennem ehlinin de Cehennem’e girmesiyle son […]

ilk yaratılan şey nedir ? Yaratılmışların ilki

ilk yaratılan şey nedir ? Yaratılmışların ilki Halk arasında yayılmış doğru olmayan, bozuk fikirlerden birisi de, yaratılmışların ilkinin Peygamber Efendimiz olduğu, ilk olarak onun nurunun veya ruhunun yaratıldığı iddiâsıdır. Uydurulmuş  olan ve Câbir Hadîs’i olarak bilinen bu Hadîs’te Peygamber Efendimiz’e ﷺ‭ ‬ithâfen deniliyor ki: ”Allâh’ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur Ey Câbir! Onu her şeyden önce […]

Takva Ne Demek Takvalı Kul Kime Denir ?

Takva Ne Demek Takvalı Kul Kime Denir ? Takvâlı kul; farzları eda edip haramlardan sakınan kimsedir. Her kim bu hal üzerine ölürse azap çekmeden Cennet’e girecektir. (Allah Bizleri Takvalı Kullarından Eylesin ) Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara (takva sahibi olanlara) korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Cennet ehlidirler. […]

Mükellef Kimdir ? Mükellef Kime Denir ?

Mükellef Kimdir ? Mükellef Kime Denir ? İslâm Dinine girmesi ve şeriata göre amel etmesi gereken mükellef kimdir ? Mükellef kime denir ? Mükellef (sorumlu) kimse; akıllı, baliğ (ergenlik çağına girmiş) ve kendisine davetin aslı olan Kelime-i Şehadetin ulaştığı kimsedir. Erkekler için “buluğun” iki alâmeti vardır. Bunlar: Meninin gelmesi veya hicri 15 yaşın doldurulması. Bayanlar […]

İmam Buhari Kimdir ?

İmam Buhari Kimdir ? İmam Buhari kimdir? İmam Buhari Vefatı İmam Buhari Kitapları İmam buhari Ehl-i Sünnet’in itikad konusundaki iki imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 270 senesinde Basra’da doğdu. 324 senesinde Bağdat’ta vefât etti. Soyu, Eshab-ı Kiram’dan büyük bir sahabe olan Ebu Musa el-Eş’arî’ye dayanmaktadır.

Farz-ı Kifâye Nedir ?

Farz-ı Kifâye Nedir ? Dînde öğrenilmesi gereken “Farz-ı Kifâye” ilimler; İslâm’ın, her bir Müslümanın bizzat kendisine değil, Müslüman topluluklarının üzerine yüklediği ilimlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemek, cenaze namazı kılmak ve dalâlet ehline reddiye hazırlamak gibi. Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: Anlamı: “Onların her kesiminden bir grup, dinde (dînî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde […]

Farz-ı Ayn Nedir ?

Farz-ı Ayn Nedir ? Dinde öğrenilmesi gereken “Farz-ı Ayn” ilimler; İslâm’ın Müslüman’a yüklediği itikad, fıkıh ve ticaret ile uğraşanın muamelât (alış-veriş) ilminden bir kısımdır. Bunlardan başka; kalp, dil, el ve diğer organların günahlarını öğrenmek, üzerine zekât farz olan kişinin zahir (açık) olan zekât ilmini öğrenmesi ve Hacca gücü yetenin Hac ilmini öğrenmesi her mükellefe farzdır. […]

Din ilmi kaç kısma ayırılır ?

Din ilmi kaç kısma ayırılır ? Din ilmi birçok kısma ayrılır ancak bunların en önemlisi şu iki kısımdır; Farz-ı ayn ve Farz-ı Kifâye. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Anlamı: “(Ey Muhammed! Ümmetine) Bildir ki, Allâh’tan başka İlâh yoktur. Hem kendinin hem de mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!” Farz-ı Ayn ilimler hangileridir ? Dinde […]

Gerçek Tövbe nasıl yapılır

Gerçek Tövbe nasıl yapılır Her mükellefin işlemiş olduğu büyük veya küçük günahlardan dolayı derhal tövbe etmesi farzdır.  Tövbenin Rükünleri: Pişmanlık duymak İşlenen günahı terk etmek İşlenen günahı bir daha işlememeye kesin olarak azmetmek İşlenen günah, kazayı gerektiren bir farzı terk etmek ise, hemen bunların kazasını yerine getirmek İşlenen günah, kul hakkı ise, bu kimselere hakları […]

Peygamberlerin ilki kimdir?

Peygamberlerin ilki kimdir? Peygamberlerin ve Rasûllerin ilki Âdem Aleyhisselâmdır. Allâh-u Teâlâ Âli İmrân Sûresi’nin 33. Ayet-i Kerîmesi’nde şöyle buyurmuştur: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Anlamı:“ Allâh; Âdemi, Nûh’u, İbrâhim’in âlini ve İmrân’ın âlini seçti ve âlemlere üstün kıldı.” İmam Tabari, tefsirinde bu âyette geçen ‘Seçme’nin, Peygamber olarak seçmek manasında […]

Bütün Peygamberlerin Dini

Bütün Peygamberlerin Dini Peygamberler, Allâh’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmek için gönderilmiş seçkin kullardır. Allâh’ın bütün Peygamberlerine iman etmek farzdır. Peygamberlerin ilki Âdem, sonuncuları ise Muhammed’dir ﷺ. Allâh-u Teâlâ El-Bakarah Sûresinin 285. Âyet-i Kerîmesi’nde şöyle buyuruyor: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ Anlamı: ”Allâh’ın Peygamberler’i arasında (dinde, itikatta) ayrım yapmayız.” Peygamber Efendimiz ﷺ bir Hadis-i Şerif’te […]

Allah Ahirette Görülecek mi ?

Allah Ahirette Görülecek mi ? Cennet ehlinin kendileri cennetteyken, Allâh’ı mekânsız ve yönsüz göreceğine iman etmek farzdır. Mü’minler kendileri Cennette iken başlarındaki gözleri ile Allâh’ı benzersiz, mekânsız ve yönsüz olarak göreceklerdir. Allâh-u Teâlâ El-Kıyâmeh Sûresi’nin 22. ve 23. Ayet-i Kerîme’lerinde şöyle buyuruyor : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ Anlamı:“ Yüzler vardır ki, […]

Sırat Köprüsü Hakkında

Sırat Köprüsü Hakkında Sırat; Cehennem üzerinde bulunan ve insanların üzerinden geçeceği bir köprüdür. Bunun bir tarafı değişen yerde (değişen yer; Kıyametten sonra yeryüzünün değiştikten sonraki halidir), diğer tarafı ise Cehennemi aşıp Cennete yakın bir yerdedir. İnsanlar Sırat Köprüsünün hizasından geçerler. Mü’minlerin bir kısmı Sırat’a basmadan uçarak geçerken, bir kısmı da Sırat’a basarak geçerler. Bir kısım […]

Cehennem Nedir ?

CEHENNEM NEDİR ? Cehennem; Allâh-u Teâlâ’nın, kafirlerin ebediyen, büyük günahkâr olan bazı Müslümanların ise bir süre azaplandırmak için yaratılmış olduğu yerdir. Cehennemin varlığına iman etmek farzdır. Cehennem şu anda var olup, ebediyen kalacaktır. Allâh-u Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de birçok Ayet-i Kerîme’de Cehennem hakkında şöyle buyuruyor:   ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ Anlamı: “(Cehennem) kâfirler için hazırlanmıştır.” İmam […]

Kıyamet Günü

KIYAMET GÜNÜ Kıyamet; insanların kabirlerinden çıkıp Cennet ehlinin Cennet’e, Cehennem ehlinin de Cehennem’e girmesidir. Kıyamet gününün süresi bizim bildiğimiz 50 bin yıl kadardır. Bazı âlimlere göre, imanı kâmil olan insan, yani farzları yerine getirip haramlardan sakınan kişi, bu süreyi iki namaz arasındaki süre kadar hissedecektir. Kıyametin süresinin ne kadar olduğu, âyet-i kerimede açık bir şekilde […]

Şefaat Kaç Kısma Ayrılır

Şefaat Kaç Kısma Ayrılır Şefâat İki Kısma Ayrılır 1-Günahlarından dolayı Cehennem’e girmeye müstahak oldukları halde Cehenneme girmekten kurtulmak için kendilerine şefâat edilen günahkâr Müslümanlar. 2- Cehennem’e girdikten sonra müstahâk oldukları süre dolmadan Cehennem’den çıkarılmaları için kendilerine şefâat edilen günahkâr Müslümanlar Allâh-u Teâlâ Peygamberlerin, Meleklerin, şehitlerin ve ilmiyle amel eden âlimlerin sadece Müslümanlara şefâat etmelerine izin […]

Başa dön